AUTOMATYCZNA SYNTEZA BIAŁEK

images

Zgodnie ze swego rodzaju tradycją również i Nagroda Nobla za osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii została przyznana w 1984 r. uczonemu, którego prace ściśle wiążą się z biologią i biochemią. Otrzymał tę nagrodę urodzony w 1921 r. Amerykanin Robert Bru­ce Merrifield.Merrifield od 1966 r. jest profesorem Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku. W1969 r. otrzymał bardzo liczącą się nagrodę im. Laskiera za badania z zakresu biomedycyny, co najlepiej podkreśla powinowactwo medyczne jego prac naukowych. Nagrodę Nobla otrzymał za badania nad syntezą białek, hormonów i enzymów. Opracowana przez Merrifielda metoda syntezy laboratoryjnej białek umożliwiła dalszy, niezwykle szybki rozwój biochemii, bio­logii molekularnej, medycyny i farmacji. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie trudno dzisiaj wyobrazić sobie produkcję wielu podsta­wowych leków bez metody Merrifielda.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *