KRÓLESTWO BIOLOGII

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie medycyny i fizjologii przypadły w roku 1984 uczonym specjalizującym się w immunologii. Otrzyma­li je: Niels Jerne, Cezar Milstein i Georges Kohler. O ile Jerne zo­stał uhonorowany Nagrodą Nobla za całokształt swoich osiągnięć i odkryć, o tyle Milstein i Kohler otrzymali to wyróżnienie za osiąg­nięcie, które jest bardziej niezwykłym wyczynem technicznym niż odkryciem. Niels Jerne jest Duńczykiem. Urodził się w 1911 r. Studia ukoń­czył w Kopenhadze. Początkowo pracował w Californian Institute of Technology, później kierował Wydziałem Mikrobiologii Uni­wersytetu w Pittsburgu. Od 1966 do 1969 r. był profesorem terapii doświadczalnej i dyrektorem Instytutu im. Pawła Ehrlicha we Frankfurcie, a w latach 1969-1983 kierował Instytutem Immunolo­gii w Bazylei. Jest to ośrodek zatrudniający dzisiaj najwybitniej­szych w tej dziedzinie specjalistów.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *