OBSERWACJE UCZONEJ

Uczona amerykańska zauważyła, że elementy ge­nów kodujących ubarwienie ziaren są ruchome, mogą zmieniać swoje położenie, mogą przeskakiwać z miejsca na miejsce. Inaczej mówiąc, podłoże genetyczne nie jest ustabilizowane, trwałe (co wy­dawało się wręcz podstawowym prawem, jakie rządzić powinno po­dłożem genetycznym, jeśli miało ono odgrywać zasadniczą rolę w zachowaniu gatunku), ale zmienne. Owe ruchome geny czy zespoły genów, które swoją ruchliwością mogą doprowadzić nawet do pęk­nięcia chromosomów, uczona nazwała „elementami kontrolujący- mi .W trakcie dalszych obserwacji B. McClintok zauważyła, że za­wsze chodzi o jeden z dwóch elementów całościowego systemu kon­troli, działającego w systemie genetycznym komórki. Z wielkości kolorowych cętek odczytać można, jaki z dwóch elementów kontro­li jest za dany „wzór” ubarwienia odpowiedzialny. Im większy jest obszar pigmentacji, tym więcej komórek z powłoki ziarna przeszło przeobrażenie i tym więcej zmian zaszło w układzie elementów ru­chomych podłoża genetycznego.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *