OTRZYMANE MIESZAŃCE

Od połowy lat sześćdziesiątych Milstein współpracuje z najmłod­szym z laureatów Nagrody Nobla, urodzonym w 1946 r. w Mona­chium, Georgem Kohlerem. Kohler studia biologiczne ukończył we Freiburgu, a następnie przeniósł się do Bazylei. W 1975 r. Milstein i Kohler opublikowali na łamach czasopisma „Naturę niewielki artykulik. Donosili w nim o swoim osiągnięciu, które wydało im się na tyle interesujące, by poinformować o nim opinię naukową. Chodziło o hybrydyzację (mieszanie) komórek produkujących specyficzne przeciwciała z komórkami złośliwymi (nowotworowymi). Ta hybrydyzacja pozwoliła otrzymać komórki wytwarzające przeciwciała niezwykle czyste, to znaczy nie zanie­czyszczone białkami zwierzęcymi, jak np. surowice. „Produkcja” przeciwciał może być nieskończona, jako że komórki nowotworo­we mogą się namnażać właściwie wiecznie. Otrzymane w ten spo­sób mieszańce otrzymały nazwę hybrydomów.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *