PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ

co_to_jest_medycyna_podrozy_226335

Hybrydomy produkujące przeciwciała monoklonalne pozwalają dzisiaj laboratoriom całego świata otrzymywać owe „klucze do kró­lestwa biologii” Miłości niezbędnej zarówno do produkcji przemy­słowej , jak i do najróżniejszych celów klinicznych. Albo do diagno­styki, albo do zaatakowania czy zwalczania komórek chorych. Hybrydomy można przechowywać nieograniczenie długo w za- mrażalnikach, tak jak nieograniczenie długo mogą się one namna- żać w kulturach komórkowych. Niektóre laboratoria mają już dzi­siaj prawdziwe „hybrydoteki”, w których przechowuje się tysiące różnych hybrydomów wytwarzających specyficzne przeciwciała monoklonalne – w zależności od potrzeb naukowych. Niektóre eki­py badaczy dozują w ten sposób leki, że wykorzystują przeciwciała monoklonalne pochodzące z komórek zwierząt immunizowanych przeciwko tym właśnie lekom. Inni znów wykorzystują tak otrzy­mane przeciwciała do zidentyfikowania niektórych substancji: hor­monów (na przykład w teście na ciążę), wirusów, bakterii albo grup tkankowych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *