PRZECIWCIAŁA

budowa-przeciwciała

Dwa dalsze artykuły tych uczonych ogłoszone w 1976 r. wyjaśnia­ły szczegółowo istotę tego niezwykłego osiągnięcia. Przeciwciała są to substancje białkowe wytwarzane przez orga­nizm, skierowane przeciwko zarazkom (wirusom lub bakteriom) bądź przeciwko obcej tkance. Przeciwciała działają w ten sposób, że łączą się z antygenami (wyróżnikami charakteryzującymi każde obce białko, które wtargnęło do organizmu drogą pozatrawienną), czyniąc w ten sposób ów antygen nieszkodliwy dla organizmu i jed­nocześnie przyczyniając się do powstania specyficznej odporności serologicznej, która organizm ten będzie charakteryzowała.Połączenie przez Milsteina i Kohlera komórek rakowych z ko­mórkami pobranymi ze śledziony zwierząt uprzednio immunizowa- nych (szczepionych) przez znany antygen pozwoliło otrzymywać te specyficzne przeciwciała beż żadnych ograniczeń. Nazwano je prze­ciwciałami monoklonalnymi, jako że otrzymuje się je z potomstwa jednej komórki.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *