SCEPTYCYZM LEKARZY

Trzeba tu dodać tytułem wyjaśnienia, że na sceptycyzm lekarzy zachodnioniemieckich wpłynął fakt, iż stosowany w celu wywołania sztucznego poronienia preparat prostaglandynowy sulproston fir­my „Schering” wywoływał szereg nieprzyjemnych objawów ubocz­nych (wymioty, ataki duszności, biegunki) i trzeba go było wycofać z handlu.Prof. P. Schoenhoefer uważa, iż „… w przyszłości właściwości te­rapeutyczne prostaglandyn będzie można chyba lepiej wykorzy­stać”.Na zakończenie przytoczę jeszcze jedną opinię. Francuscy biolo­dzy i fizjolodzy uważają, że odkrycie prostaglandyn otworzyło dro­gę do zupełnie nowej dyscypliny naukowej, której możliwości są olbrzymie. Tą nauką przyszłości ma być endokrynologia molekularna. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość. Najbliższe lata wykażą, kto ma słuszność: sceptycy czy entuzjaści.

 

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *