SPECJALNE ZAINTERESOWANIE

Specjalnym zainteresowaniem laureatki Nagrody Nobla cieszyła się jedna z odmian kukurydzy, a mianowicie kukurydza indiańska, charakteryzująca się między innymi tym, że ziarna jej są pokryte żółtymi i czerwonymi cętkami. Zainteresowanie uczonej amerykańskiej nie było skierowane na wyhodowanie specjalnej od­miany kukurydzy o wyj ątkowo estetycznym wyglądzie. Raczej – i to w całkowitej zgodzie z najbardziej klasyczną tradycją genetyki – na to, by na podstawie mozaiki, jaką tworzą żółte i czerwone cętki na powierzchni ziaren, wyciągnąć wnioski co do procesów zachodzą­cych w podłożu genetycznym komórek. Zauważyła, że wzór, kolorystyka i nagromadzenie cętek na ziar­nach mogą się zmieniać w poszczególnych generacjach. Przez prze­szło czterdzieści lat badała ona kukurydzę hodowaną na maleńkim poletku przyuniwersyteckim, by dojść do oczywistego dla nas dzi­siaj wniosku, że wszelkim zmianom w pigmćntacji ziaren towarzy­szą zmiany w podłożu dziedzicznym poszczególnych komórek i żę od tych ostatnich zależą wielkość i natężenie pigmentu w ziarnach.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *