SPRZECZNE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na te pytania są dość sprzeczne. W RFN na przykład pogląd na znaczenie prostaglandyn jest raczej sceptyczny. Prof. Peter Schoenhoefer, dyrektor Instytu­tu Leków, twierdzi, że prostaglandyny okazały się skuteczne jedy­nie w położnictwie oraz w niektórych schorzeniach układu trawien­nego. Uczony ten uważa, iż główną przeszkodę w stosowaniu pro­staglandyn stanowi ich działanie uboczne.Natomiast we Francji i Anglii uważa się, że oprócz chorób krąże­niowych i położnictwa prostaglandyny mogą i powinny być stoso­wane przy nadciśnieniu, schorzeniach układu trawiennego, w sta­nach zapalnych jako czynnik przyspieszający gojenie się ran.Jak więc widzimy, przedstawiciele sztokholmskiego Instytutu Karolińska podzielają raczej opinię swoich kolegów z Francji i An­glii.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *