WSZYSTKIE KOMÓRKI

Ale wobec tego, że wszystkie ko­mórki pochodzą od jednej komórki matki, obszar i charakter pig­mentacji pozwalają stwierdzić, w jakim stadium rozwoju ziarna na­stąpiło przesunięcie w chromosomach. Aby zrozumieć, jak wielką samodzielnością myślenia i przenikli­wością odznaczała się McClintok w swoich wnioskach, trzeba pa­miętać, w jaki sposób podobne obserwacje wyjaśniała jeszcze przed trzema dziesiątkami lat genetyka klasyczna. Sama uczona w swoich wspomnieniach z tego okresu pisze, że była „zbulwersowana tym, co zobaczyła”. Jeśli bowiem sądzić tylko z tego, co pojawia się na powierzchni ziaren, która obejmuje przecież minimalną część ge­nów całego organizmu, można sobie wyobrazić, jaki ruch, jakie gwałtowne przeobrażenia zachodzą w całym genomie rośliny.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *