WYNIKI OBSERWACJI

Wyniki swoich obserwacji ogłosiła Barbara McClintok w 1950 r. Przeszły one wówczas bez echa. Dopiero w piętnaście lat później la­boratoria zajmujące się badaniami z dziedziny biologii molekular­nej potwierdziły istnienie w genomie elementów ruchomych. Pod koniec lat sześćdziesiątych niezależnie od siebie Peter Starlinger w RFN oraz Jim Shapiro w Anglii odkryli wędrujące geny w pałeczce okrężnicy. Geny te nazwano transpozonami. (Z okazji przyznania Nagrody Nobla prasa niemiecka narzekała, że Starlinger został po­minięty przez jurorów z komitetu Nagrody Nobla w Sztokholmie).Kropkę nad „i” postawiły dopiero doświadczenia inżynierii gene­tycznej. Stwierdzono, że geny ruchome stanowią źródło różnorod­ności w funkcjonowaniu genomu.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *