ZMIANY W PODŁOŻU GENETYCZNYM

Owe zmiany w podłożu genetycznym okazały się niezgodne z tym, co „powinno” się było na poziomie molekularnym wydarzyć, ż jednego bowiem pokolenia na drugie „ginęły całe cząstki” (tak to początkowo uczona amerykańska nazywała) chromosomów. Zda­rzało się też, że cząstki te pojawiały się w zupełnie innym miejscu niż poprzednio. Przy czym to-ostatnie zjawisko miało miejsce bądź na tym samym chromosomie, bądź też na chromosomie sąsiednim. Obserwacje powyższe doprowadziły Barbarę McClintok do wniosku jak na czasy sprzed gwałtownego rozwoju inżynierii gene­tycznej rewolucyjnego. Uznała ona, że w podłożu genetycznym ko­mórek ziaren kukurydzy znajdują się fragmenty chromosomów, które kodują rozmieszczenie, wygląd, natężenie barwników na po­wierzchni ziaren.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *